Prema podacima Američkog udruženja za srce, srčane bolesti su pogodile oko 244 miliona ljudi širom svijeta samo u 2020. godini. /      Foto: Reuters Archive

Dvije vrste aritmija su atrijalna fibrilacija i atrijalna treperenja. Ako se ne liječe na vrijeme, oboje može dovesti do krvnih ugrušaka ili srčanih bolesti.

Prema podacima Američkog udruženja za srce, srčane bolesti su pogodile oko 244 miliona ljudi širom svijeta samo u 2020. godini.

Iako je neke uzroke, poput genetike, teže promijeniti, ljudi sigurno mogu promijeniti način na koji stupaju u interakciju s opasnim zagađivačima koji povećavaju rizik od kardiovaskularnih problema.

Iznenadni simptomi aritmije

Snažni dokazi povezuju zagađenje zraka sa srčanim oboljenjima, ali malo se zna o njegovim efektima na aritmiju. Trenutna studija je nastojala pronaći potencijalnu vezu između njih.

Prikupili su medicinske podatke pacijenata u 2.025 bolnica u 322 kineska grada koji su pokazali iznenadne simptome aritmije. Tim istraživača je zabilježio nivoe kvaliteta zraka sa nadzornih stanica u blizini tih bolnica.

Također je registrovano 190.115 osoba sa iznenadnom simptomatskom aritmijom. To je uključivalo osobe s dijagnozom atrijalne fibrilacije, atrijalnog treperenja, preranog otkucaja koji počinje u atrijima ili ventrikulima srca i supraventrikularne tahikardije.

“Otkrili smo da je akutna izloženost zagađenom ambijentu povezana sa povećanim rizikom od simptomatske aritmije“, kazao je u saopštenju za medije Renjie Chen, istraživač sa Univerziteta Fudan.

“Rizici su nastali tokom prvih nekoliko sati nakon izlaganja i mogli su trajati 24 sata. Veze između izloženosti i odgovora između 6 zagađivača i 4 podtipa aritmija bile su približno linearne.”

Visoki nivo zagađenja

Udisanje zraka iz područja sa visokim nivoom zagađenja pokazalo je najjaču povezanost sa atrijalnim flaterom i supraventrikularnom tahikardijom, praćenom atrijalnom fibrilacijom i preranim otkucajima.

Među šest zagađivača, dušikov dioksid je imao najjaču povezanost sa sva četiri tipa srčanih problema. Što su pacijenti bili više izloženi zagađivačima zraka, to je snažnija veza s aritmijama.

“Iako precizni mehanizmi još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni, povezanost između zagađenja zraka i akutnog početka aritmije koju smo primijetili je biološki vjerodostojna”, navode autori studije.

“Neki dokazi ukazuju na to da zagađenje zraka mijenja elektrofiziološke aktivnosti srca izazivajući oksidativni stres i sistemsku upalu, izazivajući utjecaj na više membranskih kanala, kao i narušavajući funkciju autonomnog živca.”

Globalni prioritet

Rezultati studije nude još jedan razlog zašto je zagađenje zraka vrlo važan problem, čak opasan i po ljudski život.

Istraživači napominju da ovo također naglašava kako ovaj problem treba da bude glavni globalni prioritet, uključujući kreiranje mjera koje štite ljude koji su najugroženiji od teškog zagađenja.

Studija je objavljena u naučnom časopisu “Canadian Medical Association Journal“.

Zagađeni zrak utječe na zdravlje

Mnoga istraživanja su pokazala da je zagađeni zrak u direktnoj vezi sa bolestima opasnim po život.

Procijenjeno je da svake godine bolesti uzrokovane zagađenim zrakom ubijaju oko devet miliona ljudi – svaki šesti umrli u svijetu. Od tog broja, oko 600.000 su djeca mlađa od pet godina.

Izlaganje visoko zagađenom zraku može izazvati niz posljedica po zdravlje. Povećava se rizik od pojave respiratornih infekcija, srčanog udara, moždanog udara i raka pluća. Ustanovljena je veza između i kratkotrajne i dugotrajne izloženosti zagađenom zraku i bolestima srca. Više su izloženi oni koji su već bolesni. Djeca, stariji i siromašni su više osjetljivi.

Najviše štetni polutanti, koji su usko povezani sa povećanom smrtnosti, jesu fine lebdeće čestice PM2,5, koje mogu prodrijeti duboko u plućne prolaze. Štetni efekti se mogu javiti i nakon kratkotrajne (sati, dani) i nakon dugotrajne (mjeseci, godine) izloženosti zagađenom zraku.

Odrasli mogu bolovati od niza zdravstvenih komplikacija koje su uzrokovane zagađenim zrakom. Zagađeni zrak pogoršava postojeće kardiovaskularne bolesti i u vezi je sa nizom kardiovaskularnih efekata poput moždanog udara i zatajenja srca. Pored toga, postoje jaki dokazi da zagađeni zrak izaziva rak pluća kao i dijabetes tipa 2.

TRT Balkan