"Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri", stoji u tekstu.      Foto: Reuters

Evropska unija je na svojoj internet stranici objavila tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, koji su u subotu u Ohridu dogovorili premijer Kosova Albin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posredstvom EU.

Kako se navodi u tekstu "Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri".

"Strane primećuju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primećuju da će fasilitator EU odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa", stoji u dogovorenom Aneksu.

Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio facilitator EU.

Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsedava EU.

Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju.

Isplata neće biti izvršena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.

Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.

Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja.

Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.

Sve rasprave u vezi s implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga koji vodi EU.

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

Ovaj Aneks čini sastavni deo Sporazuma s kojim su se strane saglasili na sastanku u Briselu, 27.februara.

TRT Balkan / agencije