Donošenjem ove odluke omogućava se mjerodavnim institucijama usklađivanje s međunarodnim standardima.     Foto: AA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je odluku o uspostavi programa olakšica u civilnom zračnom prometu Bosne i Hercegovine, kojim se olakšava obavljanje međunarodnog javnog avioprevoza u BiH i ubrzava protok putnika, prtljage, robe i pošte..

Donošenjem ove odluke omogućava se mjerodavnim institucijama usklađivanje s međunarodnim standardima, koji su u zakonodavstvo BiH inkorporirani putem zakona i podzakonskih akata.

Istovremeno se omogućava uspostavljanje učinkovite koordinacije između institucija koje čine sustav olakšica u Bosni i Hercegovini, kao što su državna tijela, organizacije, pravne osobe, operatori aerodroma, avioprevoznici i drugi subjekti koji učestvuju u njegovoj provedbi.

Na sjednici je utvrđen i prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat.

Memorandumom se planira niz aktivnosti koje će biti provedene radi povećanja turističkog prometa i olakšanja putnih aranžmana dviju zemalja. Te aktivnosti uključuju poticanje turističkih i putničkih agencija u obje zemlje dа organizuju turističke programe, da zajednički organizuju seminare, sajmove, festivale, izložbe, razmjenu informacija i eksperata u oblasti turizma, kao i da razmotre mogućnosti zajedničke saradnje za investiranje u sektor turizma.

Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna grupa za turizam.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

TRT Balkan / agencije