Jedina džamija u Evropi na riječnom ostrvu

Jedina džamija u Evropi na riječnom ostrvu

Otkako je 1565. godine na zelenom ostrvu islama proučen prvi ezan - nikad više nije utihnuo. Ostrvo je nezaobilazna destinacija velikog broja ljudi koji prolaze ovim dijelom Bosne i Hercegovine. Smatra se da je ova džamija jedina u Evropi koja se nalazi na riječnom ostrvu. Koliko je zrna na tespihu, toliko je i godina misijskog djelovanja imama Muje Ćehića, koji nam je otkrio neke specifičnosti ove džamije.