Albanija, Crna Gora, Srbija i Severna Makedonija su zemlje, koje nisu članice Evropske unije, ali imaju oficire za vezu u EUROPOL-u.     Foto: AA

Policija Kosova je u nastavku unapređenja i daljeg povećanja kapaciteta u oblasti međunarodne policijske saradnje poslala prvog službenika za vezu u EUROPOL-u, koji je pre nekoliko dana zvanično počeo sa radom.

Kako je saopšteno iz Policije Kosova, primarni cilj je dalje unapređenje direktne saradnje sa EUROPOL-om, koja pomaže i utiče na olakšavanje komunikacije i stvaranje direktnog partnerstva. Dodaje se da to partnerstvo uključuje i koordinaciju zajedničkih aktivnosti između EUROPOL-a i institucija za sprovođenje zakona, u kontinuiranoj zajedničkoj borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i svih drugih oblika kriminala.

Kosovo je bila jedina država na Balkanu, s kojom EUROPOL nije imao sporazum o saradnji, pa stoga nije bilo mogućnosti razmene informacija, u cilju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala.

Albanija, Crna Gora, Srbija i Severna Makedonija su zemlje, koje nisu članice Evropske unije, ali imaju oficire za vezu u EUROPOL-u.

TRT Balkan / agencije